ï»? 优品‹¹‹è¯„|宜来智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶åQŒç§‘技让生‹zÀL›´æœ‰æ¸©åº¦__中洁¾|?/title> <meta name="description" content="˫Ѽɽµ³ÇÆÐÂÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾Êг¡Íƹã博彩业兴旺的条件,澳门博彩控股诈骗,博彩高手博彩高手论坛,什么博彩平台好,澳门博彩官网站,博彩赌博的技巧,新豪峰博彩公司,博彩投资体系,博彩相关术语,博彩老头大乐透预测" /> <meta name="keywords" content="体彩博彩丛书,易盈篮球博彩网站,摩斯国际博彩公司" /> <link rel="stylesheet" href="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/css/comstyle.css"> <link rel="stylesheet" href="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/css/pc_index.css"> <link rel="stylesheet" href="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/css/animate.min.css"> <link rel="stylesheet" href="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/css/index.css"> <script src="/Scripts/Js/jquery-1.8.3.min.js"></script> <script src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/js/jquery.event.drag-1.5.min.js"></script> <script src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/js/jquery.touchSlider.js"></script> <script src="/Scripts/Js/qrcode.min.js"></script> <script src="/Scripts/Js/identity-verification.js"></script> <script type="text/javascript"> client_auth('http://m.jieju.cn/News/20190513/Detail810270.shtml'); </script> <!-- è¯ïL½®äºŽæ‰€æœ‰å¹¿å‘Šä½ä»£ç ä¹‹å‰ --> <script type="text/javascript" src="http://cbjs.baidu.com/js/m.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="headers"> <div class="top_box"> <div class="com_width"> <div class="in_t_l"> <a href="http://www.zdwzqe.live" target="_blank">中洁¾|‘æ€È«™</a> <span class="float_l">[</span><a href="http://chaozhou.jieju.cn/" target="_blank">潮州</a><a href="http://nanan.jieju.cn/" target="_blank">南安</a><a href="http://www.zdwzqe.live/yushigui/" target="_blank">‹¹´å®¤æŸ?/a> <div id="manu2"> <dl> <dt>更多频道</dt> <dd> <ul> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/shuilongtou/" target="_blank">水龙å¤?/a> </li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/linyufang/" target="_blank">淋æʎæˆ?/a> </li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/huasa/" target="_blank">花洒</a> </li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/matong/" target="_blank">马桶</a> </li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/yugang/" target="_blank">‹¹´çŽ×</a> </li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/mianpen/" target="_blank">面盆</a> </li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/shuicao/" target="_blank">水槽</a> </li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/chugui/" target="_blank">Š™±æŸœ</a> </li> </ul> </dd> </dl> </div> <span class="float_l">]</span> <a href="http://m.jieju.cn/" target="_blank">手机ç«?/a> </div> <div class="in_t_r"> <a href="http://www.zdwzqe.live/MemberCenter/Login/Login.aspx" target="_blank">ç™Õd½•</a>| <a href="http://www.zdwzqe.live/MemberCenter/Reg1.aspx" target="_blank">注册</a>| <a target="_blank" class="topwx">微信</a>| <a href="http://www.zdwzqe.live/map.aspx" target="_blank">¾|‘ç«™å¯ÆDˆª</a>| <a href="http://www.zdwzqe.live/Rss/rsss.aspx" target="_blank">RSS订阅</a> </div> </div> </div> <div class="adv-car wrap" id="topAd" style="display:none"> <a href=""> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/1160x100" alt=""> <span>òq¿å‘Š</span> </a> </div> <div class="com_width"> <div class="head"> <a href="http://ljc.jieju.cn/" class="float_l"> <img alt="理家åŸ?卫æʎ专业å¯ÆD´­òq›_°" title="理家åŸ?卫æʎ专业å¯ÆD´­òq›_°" src="http://ljc.jieju.cn/images/logo.jpg" width="114" height="50" /> </a> <div class="searchTool"> <div class="search_l"> <div class="selSearch"> <div class="nowSearch" id="headSlected" onclick="if(document.getElementById('headSel').style.display=='none'){document.getElementById('headSel').style.display='block';}else {document.getElementById('headSel').style.display='none';};return false;" onmouseout="drop_mouseout('head');">产品</div> <div class="clear"></div> <ul class="selOption" id="headSel" style="display: none;"> <li> <a target="_blank" href="#" title="卫æʎ‹¹‹è¯„" onclick="return search_show('head','playlist','‹¹‹è¯„')" onmouseover="drop_mouseover('head');" onmouseout="drop_mouseout('head');"> ‹¹‹è¯„ </a> </li> <li> <a target="_blank" href="#" title="卫æʎ产品" onclick="return search_show('head','user','产品')" onmouseover="drop_mouseover('head');" onmouseout="drop_mouseout('head');"> 产品 </a> </li> <li> <a target="_blank" href="#" title="卫æʎ癄¡§‘" onclick="return search_show('head','bar','癄¡§‘')" onmouseover="drop_mouseover('head');" onmouseout="drop_mouseout('head');"> 癄¡§‘ </a> </li> <li> <a target="_blank" href="#" title="卫æʎ品牌" onclick="return search_show('head','pk','品牌')" onmouseover="drop_mouseover('head');" onmouseout="drop_mouseout('head');"> 品牌 </a> </li> </ul> </div> <input class="txtSearch" id="headq" name="q" type="text" value="误‚¾“入关键字" onblur="if(this.value==''){this.value='误‚¾“入关键字';this.className='txtSearch'}" onfocus="if(this.value=='误‚¾“入关键字'){this.value='';this.className='txtSearch'}" /> <input name="searchdomain" type="hidden" value="#"> <input id="headSearchType" name="searchType" type="hidden" value="playlist"> </div> <div class="btnSearch"> <a href="javascript:void(0);"> <span class="lbl">搜烦</span> </a> </div> <p class="clearfix"> <a target="_blank" title="½Ž­ç‰Œæ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-70-0-0-900420-(0)-0-0-0-(0).html">½Ž­ç‰Œæ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶</a> <a target="_blank" title="恒洁æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶" href="http://www.zdwzqe.live/url.aspx?url=http://pinzhi.hegii.com/Template1/index.aspx?NodeCode=101033001">恒洁æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶</a> <a target="_blank" title="九牧优质龙头" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-0-(0)-0-0-0-(九牧).html">九牧优质龙头</a> <a target="_blank" title="东鹏­‘…净马桶" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-0-(0)-0-0-0-(马桶).html">东鹏­‘…净马桶</a> <a target="_blank" title="‹¹ªé²¸å¥¢åŽå«æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-(‹¹ªé²¸).html">‹¹ªé²¸å¥¢åŽå«æʎ</a> </p> </div> </div> </div> <!--å¯ÆDˆª--> <div class="long_nav_bg "> <div class="nav"> <div class="categorys"> <div class="allsort"> <div class="main-tl"><a href="http://ljc.jieju.cn/prodlist.html" title="卫æʎ产品大全">产品大全</a></div> <div class="main-con hide" id="main_nav"> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="水龙å¤? class="slt">水龙å¤?/a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 水龙头äñ”品分¾c?</div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-270-0-0-0-(0)-0-0.html" title="‹¹´çŽ×龙头">‹¹´çŽ×龙头</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-59-0-0-0-(0)-0-0.html" title="脸盆龙头">脸盆龙头</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-60-0-0-0-(0)-0-0.html" title="厨房龙头">厨房龙头</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-61-0-0-0-(0)-0-0.html" title="‹¹´çŽ×/淋æʎ龙头">‹¹´çŽ×/淋æʎ</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-135-0-0-0-(0)-0-0.html" title="ç”늃­æ°´é¾™å¤?>ç”늃­æ°´é¾™å¤?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-62-0-0-0-(0)-0-0.html" title="净水器龙头">净水器龙头</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-63-0-0-0-(0)-0-0.html" title="‹z—衣机龙å¤?>‹z—衣机龙å¤?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-64-0-0-0-(0)-0-0.html" title="拖把池龙å¤?>拖把池龙å¤?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul> <li> <a target="_blank" title="汉斯格雅" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900454-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016203162.jpg" alt="汉斯格雅" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="TOTO卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900402-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2014-7/2014-7-810535252.jpg" alt="TOTO卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="高äÈA" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900418-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016221142.jpg" alt="高äÈA" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="九牧厨卫" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900481-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/201962014721910.jpg" alt="九牧厨卫" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="普乐¾Ÿ? href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900846-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2016-1/2016-1-1810404232.jpg" alt="普乐¾Ÿ? width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="¿U‘勒卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900410-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-301618432.jpg" alt="¿U‘勒卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="朝阳卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-10-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111163220705.jpg" alt="朝阳卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="和成卫æʎ " href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900412-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-301623882.jpg" alt="和成卫æʎ " width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900454-(0)-0-0.html">汉斯格雅</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900402-(0)-0-0.html">TOTO卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900418-(0)-0-0.html">高äÈA</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900481-(0)-0-0.html">九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900846-(0)-0-0.html">普乐¾Ÿ?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900410-(0)-0-0.html">¿U‘勒卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-10-(0)-0-0.html">朝阳卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900412-(0)-0-0.html">和成卫æʎ </a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900485-(0)-0-0.html">摩恩卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900407-(0)-0-0.html">¾ŸŽæ ‡å«æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900460-(0)-0-0.html">帝朗卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900659-(0)-0-0.html">华艺卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900444-(0)-0-0.html">雅鼎卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900495-(0)-0-0.html">九牧王五é‡?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist17-0-0-0-900589-(0)-0-0.html">丰华卫æʎ</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="花洒" class="hs">花洒</a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 花洒产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-245-0-0-0-(0)-0-0.html" title="™å¶å–·å¤?>™å¶å–·å¤?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-65-0-0-0-(0)-0-0.html" title="大淋‹¹´èŠ±‹z’套è£?>大淋‹¹´èŠ±‹z?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-67-0-0-0-(0)-0-0.html" title="手持花洒">手持花洒</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-66-0-0-0-(0)-0-0.html" title="龙头+手持花洒">龙头+手持</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-68-0-0-0-(0)-0-0.html" title="面板淋æʎæŸ?>面板淋æʎæŸ?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul> <li> <a target="_blank" title="高äÈA" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900418-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016221142.jpg" alt="高äÈA" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="汉斯格雅" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900454-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016203162.jpg" alt="汉斯格雅" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="九牧厨卫" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900481-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/201962014721910.jpg" alt="九牧厨卫" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="恒洁卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900426-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111517536326.png" alt="恒洁卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="乐家卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900409-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016204112.jpg" alt="乐家卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="摩恩卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900485-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016238922.jpg" alt="摩恩卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="劌™Š¬å«æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900415-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2016-10/2016-10-1115263692.jpg" alt="劌™Š¬å«æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="帝朗卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900460-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-10/2018103017940652.jpg" alt="帝朗卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900418-(0)-0-0.html">高äÈA</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900454-(0)-0-0.html">汉斯格雅</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900481-(0)-0-0.html">九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900426-(0)-0-0.html">恒洁卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900409-(0)-0-0.html">乐家卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900485-(0)-0-0.html">摩恩卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900415-(0)-0-0.html">劌™Š¬å«æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900460-(0)-0-0.html">帝朗卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900407-(0)-0-0.html">¾ŸŽæ ‡å«æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900659-(0)-0-0.html">华艺卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900456-(0)-0-0.html">辉煌卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900653-(0)-0-0.html">金牌卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900495-(0)-0-0.html">九牧王五é‡?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist16-0-0-0-900589-(0)-0-0.html">丰华卫æʎ</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="马桶" class="mt">马桶</a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 马桶产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-69-0-0-0-(0)-0-0.html" title="普通马æ¡?>普通马æ¡?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-70-0-0-0-(0)-0-0.html" title="æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶">æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-71-0-0-0-(0)-0-0.html" title="íy²ä¾¿å™?>íy²ä¾¿å™?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-72-0-0-0-(0)-0-0.html" title="æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶ç›?>æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶ç›?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul> <li> <a target="_blank" title="惠达卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900422-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111611122320.jpg" alt="惠达卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="‹¹ªé²¸å«æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900435-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201958142431226.jpg" alt="‹¹ªé²¸å«æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="½Ž­ç‰Œå«æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900420-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-141093232.jpg" alt="½Ž­ç‰Œå«æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="恒洁卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900426-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111517536326.png" alt="恒洁卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="东鹏整装卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900425-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201958144324818.jpg" alt="东鹏整装卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="金牌卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900653-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016179592.jpg" alt="金牌卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="航标卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900555-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111103833.png" alt="航标卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="法恩莎卫‹¹? href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900421-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2016-12/2016-12-1617182862.jpg" alt="法恩莎卫‹¹? width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900422-(0)-0-0.html">惠达卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900435-(0)-0-0.html">‹¹ªé²¸å«æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900420-(0)-0-0.html">½Ž­ç‰Œå«æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900426-(0)-0-0.html">恒洁卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900425-(0)-0-0.html">东鹏整装å?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900653-(0)-0-0.html">金牌卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900555-(0)-0-0.html">航标卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900421-(0)-0-0.html">法恩莎卫‹¹?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900404-(0)-0-0.html">安华卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900422-(0)-0-0.html">惠达卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900402-(0)-0-0.html">TOTO卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900410-(0)-0-0.html">¿U‘勒卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900427-(0)-0-0.html">鹰卫‹¹?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900437-(0)-0-0.html">帝王‹zå…·</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist15-0-0-0-900481-(0)-0-0.html">九牧厨卫</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="‹¹´å®¤æŸ? class="ysg">‹¹´å®¤æŸ?/a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> ‹¹´å®¤æŸœäñ”品分¾c?</div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-80-0-0-0-(0)-0-0.html" title="‹¹´å®¤æŸ?>‹¹´å®¤æŸ?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-81-0-0-0-(0)-0-0.html" title="‹z—衣池柜">‹z—衣池柜</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-82-0-0-0-(0)-0-0.html" title="‹z—衣机æʎæŸ?>‹z—衣机æʎæŸ?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-83-0-0-0-(0)-0-0.html" title="‹¹´å®¤é•œæŸœ">‹¹´å®¤é•œæŸœ</a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul> <li> <a target="_blank" title="心æ“v伽蓝" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900458-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/2019625153544293.png" alt="心æ“v伽蓝" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="‹¹ªé²¸å«æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900435-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201958142431226.jpg" alt="‹¹ªé²¸å«æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="帝王‹zå…·" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900437-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/20195714557229.jpg" alt="帝王‹zå…·" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="è‹Þqš‡å«æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900448-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018112105420733.jpg" alt="è‹Þqš‡å«æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="宜来卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-903728-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-1/20191313480303.png" alt="宜来卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="½Ž­ç‰Œå«æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900420-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-141093232.jpg" alt="½Ž­ç‰Œå«æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="席玛卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900974-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016382602.jpg" alt="席玛卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="丽珀卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-903306-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2015-5/2015-5-2215128142.jpg" alt="丽珀卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900458-(0)-0-0.html">心æ“v伽蓝</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900435-(0)-0-0.html">‹¹ªé²¸å«æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900437-(0)-0-0.html">帝王‹zå…·</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900448-(0)-0-0.html">è‹Þqš‡å«æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-903728-(0)-0-0.html">宜来卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900420-(0)-0-0.html">½Ž­ç‰Œå«æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900974-(0)-0-0.html">席玛卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-903306-(0)-0-0.html">丽珀卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900481-(0)-0-0.html">九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900425-(0)-0-0.html">东鹏整装å?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-902588-(0)-0-0.html">蒂高卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900426-(0)-0-0.html">恒洁卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900653-(0)-0-0.html">金牌卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900976-(0)-0-0.html">邦妮拓美</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist13-0-0-0-900404-(0)-0-0.html">安华卫æʎ</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="淋æʎæˆ? class="lyf">淋æʎæˆ?/a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 淋æʎ房äñ”品分¾c?</div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-87-0-0-0-(0)-0-0.html" title="定制淋æʎæˆ?>定制淋æʎæˆ?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-88-0-0-0-(0)-0-0.html" title="多功能淋‹¹´æˆ¿">多功能淋‹¹?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-89-0-0-0-(0)-0-0.html" title="òq²è’¸æˆ?>òq²è’¸æˆ?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-90-0-0-0-(0)-0-0.html" title="湿蒸æˆ?>湿蒸æˆ?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul> <li> <a target="_blank" title="理想卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900501-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016111312.jpg" alt="理想卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="å¾ïL«‹æ·‹æʎæˆ? href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900452-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111614332419.jpg" alt="å¾ïL«‹æ·‹æʎæˆ? width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="玫瑰岛淋‹¹´æˆ¿" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900572-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-12/2018122013545664.jpg" alt="玫瑰岛淋‹¹´æˆ¿" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="朗斯卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900983-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016147422.jpg" alt="朗斯卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="雅立‹zå…·" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900979-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-1/2019122171738872.jpg" alt="雅立‹zå…·" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="¾_‘Öº¦æ·‹æʎæˆ? href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-903743-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111164011846.jpg" alt="¾_‘Öº¦æ·‹æʎæˆ? width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="雅阁" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-903755-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2016-6/2016-6-129194712.jpg" alt="雅阁" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="è‹Þqš‡å«æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900448-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018112105420733.jpg" alt="è‹Þqš‡å«æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900501-(0)-0-0.html">理想卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900452-(0)-0-0.html">å¾ïL«‹æ·‹æʎæˆ?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900572-(0)-0-0.html">玫瑰岛淋‹¹?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900983-(0)-0-0.html">朗斯卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900979-(0)-0-0.html">雅立‹zå…·</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-903743-(0)-0-0.html">¾_‘Öº¦æ·‹æʎæˆ?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-903755-(0)-0-0.html">雅阁</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900448-(0)-0-0.html">è‹Þqš‡å«æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900443-(0)-0-0.html">‹Æ§èµ\莎卫‹¹?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900426-(0)-0-0.html">恒洁卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900630-(0)-0-0.html">莱博™å¿å«‹¹?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900445-(0)-0-0.html">益高卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist35-0-0-0-900861-(0)-0-0.html">çˆÞp°±ä¹å«‹¹?/a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="‹¹´çŽ×" class="yg">‹¹´çŽ×</a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> ‹¹´çŽ×产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-84-0-0-0-(0)-0-0.html" title="普通æʎ¾~?>普通æʎ¾~?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-85-0-0-0-(0)-0-0.html" title="按摩‹¹´çŽ×">按摩‹¹´çŽ×</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-86-0-0-0-(0)-0-0.html" title="沐æʎæ¡?沐æʎç›?>沐æʎæ¡?æ²?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul> <li> <a target="_blank" title="TOTO卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-900402-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2014-7/2014-7-810535252.jpg" alt="TOTO卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="‹¹ªé²¸å«æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-900435-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201958142431226.jpg" alt="‹¹ªé²¸å«æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="è‹Þqš‡å«æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-900448-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018112105420733.jpg" alt="è‹Þqš‡å«æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="‹Æ§èµ\莎卫‹¹? href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-900443-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-3/2019316114148279.jpg" alt="‹Æ§èµ\莎卫‹¹? width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="丽珀卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-903306-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2015-5/2015-5-2215128142.jpg" alt="丽珀卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="½Ž­ç‰Œå«æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-900420-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-141093232.jpg" alt="½Ž­ç‰Œå«æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="安华卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-900404-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/201811294334902.jpg" alt="安华卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="法标珠光卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-901335-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-11/2017-11-2811398722.jpg" alt="法标珠光卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-900402-(0)-0-0.html">TOTO卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-900435-(0)-0-0.html">‹¹ªé²¸å«æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-900448-(0)-0-0.html">è‹Þqš‡å«æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-900443-(0)-0-0.html">‹Æ§èµ\莎卫‹¹?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-903306-(0)-0-0.html">丽珀卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-900420-(0)-0-0.html">½Ž­ç‰Œå«æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-900404-(0)-0-0.html">安华卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-901335-(0)-0-0.html">法标珠光å?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-900410-(0)-0-0.html">¿U‘勒卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist12-0-0-0-900426-(0)-0-0.html">恒洁卫æʎ</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="卫æʎ挂äšg" class="wy">卫æʎ挂äšg</a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 卫æʎ挂äšg产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-94-0-0-0-(0)-0-0.html" title="卫æʎ五金套äšg">卫æʎ五金å¥?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-95-0-0-0-(0)-0-0.html" title="‹¹´å·¾æž?>‹¹´å·¾æž?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-96-0-0-0-(0)-0-0.html" title="毛巾æ?>毛巾æ?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-97-0-0-0-(0)-0-0.html" title="¾|®ç‰©æž?>¾|®ç‰©æž?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-103-0-0-0-(0)-0-0.html" title="马桶åˆ?>马桶åˆ?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-99-0-0-0-(0)-0-0.html" title="¾U¸å·¾æž?>¾U¸å·¾æž?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-100-0-0-0-(0)-0-0.html" title="杯子/杯架">杯子/杯架</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-98-0-0-0-(0)-0-0.html" title="挂钩">挂钩</a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul> <li> <a target="_blank" title="九牧厨卫" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900481-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/201962014721910.jpg" alt="九牧厨卫" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="帝朗卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900460-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-10/2018103017940652.jpg" alt="帝朗卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="和成卫æʎ " href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900412-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-301623882.jpg" alt="和成卫æʎ " width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="¿U‘勒卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900410-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-301618432.jpg" alt="¿U‘勒卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="摩恩卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900485-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016238922.jpg" alt="摩恩卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="华艺卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900659-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201956956279.jpg" alt="华艺卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="日丰卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-901336-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/201978994339.jpg" alt="日丰卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="æùNœ–家居" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900966-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016254922.jpg" alt="æùNœ–家居" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900481-(0)-0-0.html">九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900460-(0)-0-0.html">帝朗卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900412-(0)-0-0.html">和成卫æʎ </a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900410-(0)-0-0.html">¿U‘勒卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900485-(0)-0-0.html">摩恩卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900659-(0)-0-0.html">华艺卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-901336-(0)-0-0.html">日丰卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900966-(0)-0-0.html">æùNœ–家居</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900680-(0)-0-0.html">乐谷卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900826-(0)-0-0.html">卡贝</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900844-(0)-0-0.html">亦格卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist10-0-0-0-900426-(0)-0-0.html">恒洁卫æʎ</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="五金配äšg" class="wj">五金配äšg</a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 五金配äšg产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-106-0-0-0-(0)-0-0.html" title="地漏">地漏</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-107-0-0-0-(0)-0-0.html" title="角阀">角阀</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-108-0-0-0-(0)-0-0.html" title="下水å™?>下水å™?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-109-0-0-0-(0)-0-0.html" title="下水½Ž?>下水½Ž?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-140-0-0-0-(0)-0-0.html" title="软管">软管</a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul> <li> <a target="_blank" title="九牧厨卫" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900481-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/201962014721910.jpg" alt="九牧厨卫" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="摩恩卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900485-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016238922.jpg" alt="摩恩卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="恒洁卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900426-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111517536326.png" alt="恒洁卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="丰华卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900589-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018117172424361.png" alt="丰华卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="辉煌卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900456-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/20181123112613141.jpg" alt="辉煌卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="日丰卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-901336-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/201978994339.jpg" alt="日丰卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="华艺卫æʎ" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900659-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201956956279.jpg" alt="华艺卫æʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="潜水艇地æ¼? href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900679-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2014-7/2014-7-811293992.jpg" alt="潜水艇地æ¼? width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900481-(0)-0-0.html">九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900485-(0)-0-0.html">摩恩卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900426-(0)-0-0.html">恒洁卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900589-(0)-0-0.html">丰华卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900456-(0)-0-0.html">辉煌卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-901336-(0)-0-0.html">日丰卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900659-(0)-0-0.html">华艺卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900679-(0)-0-0.html">潜水艇地æ¼?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900455-(0)-0-0.html">中宇厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900856-(0)-0-0.html">老铜匠地æ¼?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900844-(0)-0-0.html">亦格卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900426-(0)-0-0.html">恒洁卫æʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist9-0-0-0-900850-(0)-0-0.html">正山卫æʎ</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""><a target="_blank" href="javascript:void(0);" class="more">更多品类</a></dt> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a href="http://ljc.jieju.cn/prodlist14-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="面盆产品分类">面盆产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist14-73-0-0-0-(0)-0-0.html">åîC¸Šç›?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist14-74-0-0-0-(0)-0-0.html">嵌入式台ä¸?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist14-75-0-0-0-(0)-0-0.html">åîC¸‹ç›?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist14-76-0-0-0-(0)-0-0.html">立柱ç›?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist14-77-0-0-0-(0)-0-0.html">挂墙台盆</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a href="http://ljc.jieju.cn/prodlist11-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="水槽产品分类">水槽产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist11-91-0-0-0-(0)-0-0.html">单槽</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist11-92-0-0-0-(0)-0-0.html">双槽</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist11-93-0-0-0-(0)-0-0.html">多槽</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a href="http://ljc.jieju.cn/prodlist4-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="卫æʎ软装产品分类">卫æʎ软装产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist4-111-0-0-0-(0)-0-0.html">防滑åž?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist4-112-0-0-0-(0)-0-0.html">‹¹´å¸˜</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist4-113-0-0-0-(0)-0-0.html">‹z—漱套äšg</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a href="http://ljc.jieju.cn/prodlist3-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="厨卫电器产品分类">厨卫电器产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist3-114-0-0-0-(0)-0-0.html">电吹é£?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist3-115-0-0-0-(0)-0-0.html">òq²æ‰‹æœ?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist3-116-0-0-0-(0)-0-0.html">暖风æœ?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist3-117-0-0-0-(0)-0-0.html">‹¹´éœ¸</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist3-118-0-0-0-(0)-0-0.html">换风æ‰?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist3-119-0-0-0-(0)-0-0.html">热水å™?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist3-120-0-0-0-(0)-0-0.html">煤气ç?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist3-121-0-0-0-(0)-0-0.html">抽æÑa烟机</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a href="http://ljc.jieju.cn/prodlist137-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="Š™±æŸœäº§å“åˆ†ç±»">Š™±æŸœäº§å“åˆ†ç±»</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist137-263-0-0-0-(0)-0-0.html">整体Š™±æŸœ</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a href="http://ljc.jieju.cn/prodlist138-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="ç“ïL –产品分类">ç“ïL –产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist138-252-0-0-0-(0)-0-0.html">çŽÕdŒ–ç ?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist138-253-0-0-0-(0)-0-0.html">釉面ç ?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist138-254-0-0-0-(0)-0-0.html">仿古ç ?æ–?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist138-257-0-0-0-(0)-0-0.html">抛晶ç ?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist138-258-0-0-0-(0)-0-0.html">马赛å…?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist138-259-0-0-0-(0)-0-0.html">微晶çŸ?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist138-260-0-0-0-(0)-0-0.html">通体ç ?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn/prodlist138-261-0-0-0-(0)-0-0.html">其他¾cȝ“·ç ?/a> <br> <br> </div> </div> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_nav"> <ul> <li> <a href="http://ljc.jieju.cn/" title="理家城首™å?>首页</a> </li> <li> <a href="http://www.zdwzqe.live/news/list36.html" title="卫æʎ评测">优品评测</a> </li> <li> <a href="http://www.zdwzqe.live/news/list37.html" title="卫æʎ搭配选购">卫厨搭配</a> </li> <li> <a href="http://www.zdwzqe.live/news/list435.html" title="好物¿Uè‰">好物¿Uè‰</a> </li> <li> <a href="http://www.zdwzqe.live/news/list434.html" title="è¾¾äh晒货">è¾¾äh晒货</a> </li> <li> <a href="http://ljc.jieju.cn/Koubei.html" title="口碑中心">口碑</a> <span class="hot">æ–?/span> </li> <li> <a href="http://www.zdwzqe.live/news/list304.html" title="卫æʎ保养">保养</a> </li> <li> <a href="http://www.zdwzqe.live/news/list296.html" title="卫æʎ安装">安装</a>` </li> <li> <a href="http://www.zdwzqe.live/news/list42.html" title="卫æʎ选购">选购</a> </li> <li> <a href="http://www.zdwzqe.live/news/list380.html" title="产品¾l´ä¿®">¾l´ä¿®</a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="leader-title wrap"> <input type="hidden" id="infoId" value="810270" /> <input type="hidden" id="keys" value="智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶‹¹‹è¯„,宜来智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶,æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶" /> <input type="hidden" id="wapUrl" value="http://m.jieju.cn/News/20190513/Detail810270.shtml" /> <a href="http://ljc.jieju.cn/" target="_blank">当前位置åQšç†å®¶åŸŽ > </a> <a href="http://www.zdwzqe.live/news/list36.html" target="_blank">优品评测 > </a> <a href="" style="cursor:default">正文</a> </div> <!-- <div class="adv-car wrap"> <a href=""> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/1160x100" alt=""> <span>òq¿å‘Š</span> </a> </div> --> <div class="content-div wrap" style="padding-top:0;"> <div class="content-left"> <div class="content-title"> <div class="title">优品‹¹‹è¯„|宜来智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶åQŒç§‘技让生‹zÀL›´æœ‰æ¸©åº?/div> <div class="car"> <span>2019-05-13 15:38:00</span> <span>作è€?DALUN</span> <span>来源åQšä¸­‹zç½‘</span> <span><img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/view@2x.png" alt="">2.9w</span> <span class="car-span1"><img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/pl@2x.png" alt=""><span class="commentCount">1</span></span> <span class="car-span2"> <img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/zan@2x.png" alt="" /><span class="LikeNewsCount">71</span> </span> </div> </div> <!--文章内容--> <div class="content-detail"> <p> 观千剑而后识器åQŒæ“åƒæ›²è€ŒåŽæ™“声。在宜来卫æʎ的门店里åQŒæœ‰ä¸å°‘的马桉™™ˆåˆ—其中,ž®ç¼–散步光™—´ä¸å°‘æ•îCñ”品流转于前,智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶åœ¨æˆ‘心中占据一席之圎ͼŒåˆè§ä¹‹ä¸‹å¹äؓ惊艳åQŒå¦‚同儒家中åºæ€¹‹æ€ï¼Œä¸åä¸å€šæ°åˆ°å¥½å¤„,不äؓåˆÀL„˜q½æ±‚½Ž€¾U¦è€Œæˆä¸ºç®€å•ï¼Œä¸äؓ˜q½æ±‚高深而刻意繁复。一切水到渠成,一切恰到好处ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335647269951833412866.jpg" title="IMG_0100-1.jpg" alt="IMG_0100-1.jpg"/></p><p><strong> 产品外观åQŒç®€¾U¦æŸ”¾Ÿ?/strong><br/> 初见宜来智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶åQŒä½ é¦–先会被它灵动的高颜值外表所折服。其造型½Ž€¾U¦æ¸…丽,其线条柔¾ŸŽä¼˜é›…,整体圆润自然åQŒæµ‘然一体,丝毫不见一丝篏赘ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335660677592715786177.jpg" title="_MG_6356.jpg" alt="_MG_6356.jpg"/></p><p> 在结构上åQŒåº•é¢è¾ƒž®ï¼Œ­‘Šé«˜å¤„èµ°åQŒæž„造越大,˜qœè§‚有一¿Uè‰ºæœ¯èŠ±ç“¶çš„既视感,™å‰™ƒ¨çš„盖板åƈ不是一整块òqÏx¿åQŒè€Œæ˜¯ç•¥æœ‰èµ·ä¼çš„曲面设计,增强了整体的¾ŸŽè§‚度ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335663375995676908280.jpg" title="_MG_6382.jpg" alt="_MG_6382.jpg"/></p><p> 宜来智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶é‡‡ç”¨æ— æ°´½ŽÞp®¾è®¡ï¼Œå› æ­¤æžå¤§ä¿è¯äº†äñ”品简‹zçš„外观和极高的颜倹{€‚无水箱设计能够减少水箱内部零äšg损坏¾l´ä¿®ã€ç»†èŒæ»‹ç”Ÿç­‰çƒ¦æ¼åQŒåœ¨æ°´æ´—的时候也更加卫生ã€?br/> <strong> 创新大è{臂开ç›?/strong><br/> 宜来智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶æœ‰åˆ«äºŽä¼ ¾lŸå¸‚面上æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶çš„开盖方式,采用独特的不锈钢大è{臂开盖方式,能够极大保证盖板开闭的灉|´»æ€§å’Œä½¿ç”¨å¯¿å‘½åQŒé•¿æ—‰™—´åå¤ä½¿ç”¨ä¸æ˜“村֊¨ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335670885274556967173.jpg" title="_MG_6377.jpg" alt="_MG_6377.jpg"/></p><p> <strong>易洁¾~“降盖板</strong><br/> 在智¾ŸŽæ™ºèƒ½é©¬æ¡¶çš„盖板和åñ”圈上åQŒéƒ½è®¾è®¡æœ‰ç¼“降、降噪功能的é˜Õd°¼åQŒç›–板下落后几乎没有什么声韛_“èµøP¼Œä¿è¯äº†å¦‚厕的优雅åQŒäؓ家居生活创造一份静谧空间ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335673041496952778794.jpg" title="_MG_6368.jpg" alt="_MG_6368.jpg"/></p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335675300843038876733.jpg" title="_MG_6368.jpg" alt="_MG_6368.jpg"/></p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335678500802075367219.gif" title="盖板¾~“降.gif" alt="盖板¾~“降.gif"/></p><p style="text-align: center;"><span style="text-align: left;">¾~“降功能</span></p><p><span style="text-align: left;">    盖板和åñ”圈用了pp抗菌材料åQŒä¸ä»…在相对潮湿的卫生间能够抑制¾l†èŒçš„滋生,在日常生‹zÖM¸­çš„打理保å…ÀL›´æ˜¯æ–¹ä¾Ñ€?/span></p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335725558266574102724.gif" title="盖板易洁.gif" alt="盖板易洁.gif"/></p><p style="text-align: center;"> 盖板清洁åQˆåº—内äؓ暖灯光,因此白色盖板呈暖色调åQ?/p><p style="text-align: left;"><strong> 丽镜釉陶ç“?/strong><br/> 智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶çš„陶ç“äh˜¯å®œæ¥ä¸“利丽镜釉,˜q™æ˜¯ä¸€¿Uå…·æœ‰è‡ª‹zåŠŸèƒ½çš„¾U³ç±³æŠ—菌釉层åQŒè¡¨é¢å…‰‹zäº®ä¸½ï¼Œž®ç¼–用手在釉面拭了拭åQŒè§¦æ„Ÿååˆ†ç»†è……R€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335731803579074356047.jpg" title="_MG_6371.jpg" alt="_MG_6371.jpg"/></p><p style="text-align: left;"> 听工作äh员介¾lï¼Œ˜q™ç§é‡‰é¢ä¸æ˜“挂污åQŒæ¸…‹zæ‰“理很方便åQŒæˆ‘们用æ²ÒŽ±¡æ€§é©¬å…‹ç¬”试试效果如何ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335733842641572327282.gif" title="冲水效果良好.gif" alt="冲水效果良好.gif"/></p><p style="text-align: center;"> 冲水效果</p><p style="text-align: left;"> 你下了班回到家后åQŒèh下去动都懒得动了åQŒä½†æ˜¯ä¸Šäº†å¹´¾Uªçš„妈妈˜q˜è¦¾lå¸¸æ‰“扫卫生åQŒä¿å…Õd®¶é‡Œçš„马桶åQŒé‡åˆ°é‚£äº›é™¶ç“¯‚´¨é‡ä¸å¤Ÿå¥½çš„马æ¡Óž¼Œå¯èƒ½æ‹¿åˆ·å­ç”¨åŠ›åˆ·éƒ½ä¸ä¸€å®šèƒ½òq²å‡€åQŒè€Œè¿™‹Æ¾äñ”品,可能多冲几次水也ž®±å¹²å‡€äº†ï¼Œå¯ä»¥çœä¸‹å¾ˆå¤šçš„精力,让家人更è½ÀL¾ã€?br/> <strong> 全面详解åQŒæ’温åñ”åœ?/strong><br/> 宜来智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶çš„åñ”圈符合äh体的工学设计åQŒåˆé€‚的高度与大ž®é€‚中的宽度,能有效保护脊椎ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="/userfiles/upload/image/20190513/6369335754287954076132139.JPG" title="_MG_6405.JPG" alt="_MG_6405.JPG"/></p><p style="text-align: left;"> 我爸现在五十五岁了,˜q™ä¸ªòq´é¾„ŒD늚„人,都或多或ž®‘被便秘问题所困扰åQŒæˆ‘æ€ÀL˜¯åŠä»–要要多吃果蔬多喝æ°ß_¼Œç„¶è€Œä¸å¤§ç®¡ç”¨ï¼Œä»–å–œ‹Æ¢å–ç‚¹å°é…’吃点肉åQŒæ‰€ä»¥ä¸ŠåŽ•æ‰€çš„速度堪比龟速,˜q™ç§äºÞZ½“工学设计下的座圈åQŒå°±æ¯”较适合他ä‹É用,上厕所旉™—´ä¹…了也不会腰酸腿ç–û|¼Œä¸ä¼š‹¹‘èín疲惫隑֏—。家里有长辈的,可以攑ֿƒé€‰æ‹©˜q™æ¬¾æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶åQŒéžå¸¸å®žç”¨ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335758184829079660757.jpg" title="_MG_6366.jpg" alt="_MG_6366.jpg"/></p><p style="text-align: left;"> <strong>äºÞZ½“着坐感应区</strong><br/> 座圈拥有加热恒温的功能,当待机状态智能马桶感应到äºÞZ½“着坐后åQŒåñ”圈会快速升è‡ÏxŒ‡å®šæ¸©åº¦ã€‚待机未使用的时候,处于常温åQˆæ¯”室温高一ç‚ÒŽ¸©åº¦ï¼‰ã€?br/> 天冷的时候一屁股坐在冰冷的普通马桶åñ”圈上åQŒæŽ’泄的‹Æ²æœ›çž¬é—´é™ä½Žè‡›_†°ç‚¹ï¼Œè€Œæ™ºèƒ½é©¬æ¡¶çš„座圈加热功能åQŒåœ¨ä¸€çž¬é—´ž®Þq»™ä½ ä¸€¿Uèˆ’坦的感觉ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335762641079073512415.jpg" title="_MG_6412.jpg" alt="_MG_6412.jpg"/></p><p style="text-align: left;"> 在时候用˜q‡ç¨‹ä¸­ï¼Œž®±å¯ä»¥æ ¹æ®è‡ªå·Þqš„喜好åQŒé€‚当调整座圈温度。一共有四个温度档位可供选择åQŒæ˜¥å¤ç§‹å†¬ï¼Œè€å¼±å¦‡å­ºåQŒçš†é€‚用ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335764209829071787376.jpg" title="_MG_6417.jpg" alt="_MG_6417.jpg"/></p><p style="text-align: left;"><strong> 全面详解åQŒæš–风烘òq?/strong><br/> 传统æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶çš„暖风烘òq²å‡ºé£Žå£æ˜¯ä¸èƒ½å¤Ÿè°ƒæ•´çš„,只能控制风力大小和温度高低。但是宜来智¾ŸŽæ™ºèƒ½é©¬æ¡¶çš„暖风出风口可以调节,æ ÒŽ®æ¯ä¸ªç”¨æˆ·ä¹ æƒ¯åQŒé€šè¿‡é¥æŽ§å™¨å®žçŽ°æœ€ä½³çš„暖风åÒŽ‹‚位置ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335770416079078626019.png" title="9PYSMRGRT(_((@]%WPG}5]S.png" alt="9PYSMRGRT(_((@]%WPG}5]S.png"/></p><p style="text-align: left;"> 暖风烘干的温度也有四个档位可以调æ•ß_¼Œå¯è°ƒæ•´çš„温度区间åœ?2℃到58℃之间。小¾~–ä‹É用测温äÈA对出风口的温度进行测试,在很短的旉™—´å†…变升温è‡?3.7℃ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335773648891578316033.jpg" title="_MG_6446.jpg" alt="_MG_6446.jpg"/></p><p style="text-align: center;"> 开启后åQŒæš–风温度迅速上升至指定温度</p><p style="text-align: left;"> 不少å¥Ïx€§æœ‹å‹å‘Šè¯‰å°¾~–,在特ŒDŠæ—¶æœŸï¼Œä½¿ç”¨æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶çš„时候,都不大敢用暖风功能,ž®ç¼–当时ž®Þp’™äº†ï¼Œä¸ºå•¥åQŸä½ ä»¬ä¸æ˜¯æ€•å†·å—?她们è¯ß_¼Œç‰ÒŽ®Šæ—¶æœŸå¥¹ä»¬å¾ˆæ€•å†·åQŒæœ‰çš„智能马桶暖风温度上升特别慢åQŒåè€Œä¼šå—寒å¯ÆD‡´è‚šå­ç–¼ç—›ã€?br/> 因此ž®ç¼–在测评宜来智¾ŸŽæ™ºèƒ½é©¬æ¡¶çš„时候,格外注意˜q™äšg事情åQŒæ²¡æƒ›_ˆ°æ•ˆæžœ˜q™ä¹ˆå¥½ï¼ŒçœŸçš„要给大家安利一下宜来智¾ŸŽé©¬æ¡¶çš„˜q™ä¸ªæš–风功能åQŒç®€ç›´å¤ª‹‚’了ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335776920766571420727.gif" title="暖风烘干.gif" alt="暖风烘干.gif"/></p><p style="text-align: center;"> 暖风烘干强度</p><p style="text-align: left;"> <strong>全面详解åQŒå³çƒ­æ°´‹z?/strong><br/> 智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶æ‹¥æœ‰å³çƒ­å¼æ°´‹z—功能,使用陶瓷瞬间加热的技术,能够持箋提供½E›_®šçš„水温和水量。åƈ且,水洗功能所使用的是‹zÀL°´å³çƒ­æŠ€æœ¯ï¼Œæœ‰æ•ˆå‡å°‘¾l†èŒå«é‡ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335780047329072769588.png" title="RY[DNTH)((BQAWMF4SJL7[2.png" alt="RY[DNTH)((BQAWMF4SJL7[2.png"/></p><p style="text-align: left;"> æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶çš„æ°´‹z—喷嘴都有自‹zåŠŸèƒ½ï¼Œåœ¨ä‹É用前后都会自行进行水‹z—清‹zï¼Œä¿è¯äº†ä‹É用的‹zå‡€åº¦ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335783498891577357062.jpg" title="_MG_6437.jpg" alt="_MG_6437.jpg"/></p><p style="text-align: center;"> 臀‹z—功能(马桶冲洗的水为åó@环ä‹É用水åQ?/p><p style="text-align: left;"> 宜来智美马桶的水‹z—喷嘴可拆卸下来定期做打理保å…ȝ­‰å·¥ä½œåQŒæ‹†åæ€¸‹æ¥åŽå¯ä»¥ä½¿ç”¨é«˜æ¸©æ°´ç…®æ¶ˆæ¯’åQŒä¹‹åŽå†å®‰è£…上去åQŒæ›´åŠ å¥åº·å«ç”Ÿã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335787545766577627421.jpg" title="_MG_6432.jpg" alt="_MG_6432.jpg"/></p><p style="text-align: center;"> 妇洗功能åQˆé©¬æ¡¶å†²‹z—çš„æ°´äؓ循环使用æ°ß_¼ŒåŠ ä¸Šåº—内的暖灯光效果åQŒå› æ­¤é¢œè‰²åæš–)</p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335794669204072630899.gif" title="往复清‹z?gif" alt="往复清‹z?gif"/></p><p style="text-align: center;"> ¿UÕdŠ¨æ¸…洗功能</p><p style="text-align: left;"> ž®ç¼–现场制作两个“菊”部模拟道具åQŒæµ‹è¯•æ°´‹z—çš„òq²å‡€½E‹åº¦ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335800450454072403102.jpg" title="_MG_6400.jpg" alt="_MG_6400.jpg"/></p><p style="text-align: left;"> 接下来,我们ž®†è±†ç“£é…±æ¶‚抹在“菊”部地区åQŒå„位喜‹Æ¢è±†ç“£é…±çš„小老板见谅个哈ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335802037954076919867.jpg" title="_MG_6402.jpg" alt="_MG_6402.jpg"/></p><p style="text-align: left;"> 我们ž®†ç¬¬ä¸€ä¸ªé“å…øP¼Œæ¨¡æ‹Ÿä½¿ç”¨æ‰‹çº¸æ“¦æ‹­çš„过½E‹ï¼Œæ•ˆæžœå¦‚下。äh体“菊”部地区存在许多的褶皱,使用手纸åQŒå¾ˆéš‘Ö½»åº•æ¸…理干净ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335802952016572328040.jpg" title="_MG_6403.jpg" alt="_MG_6403.jpg"/></p><p style="text-align: left;"> 我们ž®†ç¬¬äºŒä¸ªé“具模拟使用智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶æ°´æ´—清洗的效果ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335804628579076471572.jpg" title="_MG_6409.jpg" alt="_MG_6409.jpg"/></p><p style="text-align: left;"> 使用手纸清理和ä‹É用智能马桶水‹z—清‹z—的效果如下ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335805664516579407867.jpg" title="_MG_6411.jpg" alt="_MG_6411.jpg"/></p><p style="text-align: left;"> 你,有洁癖吗åQ?br/> 其实˜q™ä¸ä»…仅是洁癖äh¾Ÿ¤çš„¼›éŸ³åQŒæ›¾æœ‰ç—”疮患者现íw«è¯´æ³•ï¼šä¸ŠåŽ•æ‰€å¾ˆæŠ˜¼‚¨ähåQŒå°±åƒæ˜¯æ¯å¤©é€¼ç€æˆ‘负重跑步三公里一æ øP¼Œè€Œæ™ºèƒ½é©¬æ¡¶ç”¨æ°´å†²‹z—不仅不ç–û|¼Œè€Œä¸”很舒服很òq²å‡€åQŒæœ‰ä¸€¿Uç—’痒的感觉åQŒå°±åƒæ˜¯åœ¨æŒ‰æ‘©ä¸€æ øP¼Œä¸ŠåŽ•æ‰€ç”Þq—›è‹¦å˜æˆäº†ä¸€¿Uäín受ã€?br/><strong> 全面详解åQŒå¼ºåŠ›é™éŸ›_†²‹z?/strong><br/> 如厕¾l“束后,能否ž®†é©¬æ¡¶å½»åº•å†²‹z—干净是很多äh兛_¿ƒçš„。对于宜来智¾ŸŽæ™ºèƒ½é©¬æ¡¶å†²‹z—的能力åQŒæˆ‘们也相当好奇åQŒäºŽæ˜¯æˆ‘们ä‹É用了一癑֤šé¢—的专用‹¹‹è¯•çƒè¿›è¡Œæ™º¾ŸŽæ™ºèƒ½é©¬æ¡¶å†²‹z—测试ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335808278579072187283.gif" title="强力冲水2.gif" alt="强力冲水2.gif"/></p><p style="text-align: center;"> 冲洗强度‹¹‹è¯•</p><p style="text-align: left;"> 宜来智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶ä½¿ç”¨äº†å¤§æ°”负压虹吸式冲洗方式åQŒåœ¨ä¿è¯äº†å†²‹z—干净度与冲洗强度的同æ—Óž¼Œä¿è¯äº†å†²‹z—的安静度,在家里来客äh之后åQŒå¦‚厕不会因为“蘪隆”巨响而尴ž®¬ã€?br/> <strong>全面详解åQŒé¥æŽ§å™¨</strong><br/> 宜来智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶é…ç½®äº†å¯¿UÕdŠ¨æ‰‹æŒå¼çš„遥控器,其大ž®ä¸Žè‹ÒŽžœ6相近åQŒç®€¾U¦æ˜“操作。拥有水‹z—功能、暖风烘òq²ç­‰åŠŸèƒ½åQŒåœ¨ä¾§é¢æœ‰ç”·å£«å°ä¾¿ä¸“用按钮,解决了男士小便后无法自动感应冲水的问题ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369336954254578361649885.png" title=")6257ZG)5{RYI$]VA1SF36.png" alt=")6257ZG)5{RYI$]VA1SF36.png"/></p><p style="text-align: left;"> 正面主要是调节功能参数的åQŒæ¯”如温度高低、风力大ž®ç­‰åQ›è€Œåœ¨èƒŒé¢ä¸»è¦æ˜¯å›¾æ ‡åŒ–的功能选择区域åQŒè‡€‹z—、妇‹z—、烘òq²ç­‰åŠŸèƒ½çš„选用。一眼明了,操作更简单ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335825897329072828590.jpg" style="" title="_MG_6394.jpg"/></p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335830414516572795223.jpg" title="_MG_6388.jpg" alt="_MG_6388.jpg"/></p><p style="text-align: left;"> 遥控器的信号接收及释放,使用的是ç”늣æ³¢é¥æŽ§ï¼Œ360度球面发ž®„,操控灉|•åQŒåœ¨å«æʎ½Iºé—´ä¸­ï¼Œä¸å­˜åœ¨ä¿¡åäh­»è§’的问题åQŒå¯æ”‘Ö¿ƒä½¿ç”¨ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369336932495064109827372.gif" title="未标é¢?1.gif" alt="未标é¢?1.gif"/></p><p style="text-align: left;"> <strong> 夜灯加除è‡?/strong><br/> 宜来智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶åœ¨å¤œé—´å¯å¼€å¯å¤œå…‰ç…§æ˜Žçš„功能åQŒè¿™æ ·åœ¨æ·±å¤œå¦‚厕ž®×ƒ¸éœ€è¦æ‰“å¼€‹¹´å®¤çš„灯光,也不会媄响二‹Æ¡ç¡çœ ï¼Œæ·±å¤œå¦‚厕后,¾l§ç®‹æ¥ä¸ªå›žç¬¼è§‰ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335837722329079969216.jpg" title="_MG_6415.jpg" alt="_MG_6415.jpg"/></p><p style="text-align: left;"> æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶çš„除臭功能,让你在整个如厕过½E‹ä¸­ä¸ä¼šé—Õdˆ°å¼‚味åQŒä¸éœ€è¦æ‰‹æ‚口鼻,安安静静认认真真玩手机就好啦ã€?br/> 当你如厕¾l“束¼›Õd¼€‹z—手间后åQŒå¦‚果有½W¬äºŒä¸ªäh马上˜q›åŽ•æ‰€åQŒä¸ä¼šå› ä¸ø™‡­æ°”å×I漫整个空间而造成ž®´å°¬çš„局面。优雅äh士必备的贴心功能ã€?/p><p style="text-align: left;"> <strong>停电怎么办?</strong><br/> æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶å®žé™…上是一‹Æ„¡”µå­äñ”品,那么有äh会问åQšåœç”늚„时候,˜q˜èƒ½ç”¨å—åQŸå®Œå…¨ä¸ç”¨æ‹…心,当遇到停ç”늚„时候,那就暂时把智能马桶当成普通马桶ä‹É用,在马桶右侧面有一排按钮,可以在停ç”늚„时候时候用ã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335848717641573044355.png" title="囄¡‰‡2.png" alt="囄¡‰‡2.png"/></p><p style="text-align: left;"> <strong>安全保护更放å¿?/strong><br/> 智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶è®¾æœ‰å¤šé‡ä¿æŠ¤æŽªæ–½åQŒæ°´æ¸©è¿‡çƒ­ä¿æŠ¤ã€æ¼ç”µä¿æŠ¤ã€åñ”温坐热保护、风温过热保护和防干烧保护等½{‰ï¼Œä¸ä»…仅用èµäh¥èˆ’适健åºøP¼Œåœ¨ä‹É用过½E‹ä¸­æ›´æœ‰å®‰å…¨ä¿éšœã€?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190513/6369335850784829078229209.png" title="囄¡‰‡1.png" alt="囄¡‰‡1.png"/></p><p style="text-align: left;"> <strong> ž®ç»“åQ?/strong>宜来智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶åQŒåœ¨å¤–观上拥有灵动简¾U¦çš„外观åQŒè‰ºæœ¯èŠ±ç“¶ä¸€èˆ¬çš„造型åQŒæŸ”¾ŸŽä¼˜é›…流畅的¾U¿æ¡åQ›åœ¨åŠŸèƒ½ä¸Šï¼Œæ›´æœ‰¾lä¹…耐用的大转臂开盖,四档风温与水温调æ•ß_¼Œå¯è°ƒæ•´çš„暖风出风口和多重安全保护åQ›é«˜é¢œå€¼çš„外表加上强大的内在功能,可谓内外å…ég¿®çš„“武林高手”ã€?br/></p><p><br/></p> </div> <div class="end">~ END ~</div> <!--上一½‹‡ä¸‹ä¸€½‹?-> <div class="end-car"> <span class="span1"> <span class="span1-span1">上一½‹?/span><a href="/News/20190506/Detail810203.shtml" target="_blank">è‹Þqš‡å«æʎ˜qœçº¢å¤–线òq²è’¸æˆ¿æµ‹è¯„|创新健康‹z—æʎ方式</a> </span> <span class="span2"><img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/zan1@2x.png" alt=""><br><span class="LikeNewsCount">71</span></span> <span class="span3"><a href="http://www.zdwzqe.live/News/20190514/Detail810299.shtml" target="_blank">淋æʎ也要仪式感!ŒD¿å ‚¾U§è®¾è®¡ï¼šå¾ïL«‹VICI¾pÕdˆ—EA5淋æʎ房测è¯?/a><span class="span3-span2">下一½‹?/span></span> </div> <!-- 分äín关键è¯?-> <div class="share-div"> <span class="share-span1"> 关键词: <span><a href="http://www.zdwzqe.live/weiyu/pinpai0.html" target="_blank"></a></span> <span><a href="http://www.zdwzqe.live/infonew/search.aspx?typeid=1&key=智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶‹¹‹è¯„" target="_blank">智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶‹¹‹è¯„ </a></span> <span><a href="http://www.zdwzqe.live/infonew/search.aspx?typeid=1&key=宜来智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶" target="_blank">宜来智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶ </a></span> <span><a href="http://www.zdwzqe.live/infonew/search.aspx?typeid=1&key=æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶" target="_blank">æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶ </a></span> </span> <span class="share-span2"> 分äín臻I¼š <a href="javascript:qqshare();" target="_blank"><img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/qq.png" alt=""></a> <script> function qqshare() { window.open('http://connect.qq.com/widget/shareqq/index.html?url=http://www.zdwzqe.live/News/20190513/Detail810270.shtml&showcount=0&desc=' + encodeURI("优品‹¹‹è¯„|宜来智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶åQŒç§‘技让生‹zÀL›´æœ‰æ¸©åº¦__中洁¾|?) + '&summary=' + encodeURI("观千剑而后识器åQŒæ“åƒæ›²è€ŒåŽæ™“声。在宜来卫æʎ的门店里åQŒæœ‰ä¸å°‘的马桉™™ˆåˆ—其中,ž®ç¼–散步光™—´ä¸å°‘æ•îCñ”品流转于前,智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶åœ¨æˆ‘心中占据一席之圎ͼŒåˆè§ä¹‹ä¸‹å¹äؓ惊艳åQŒå¦‚同儒家中åºæ€¹‹æ€ï¼Œä¸åä¸å€šæ°åˆ°å¥½å¤„,不äؓåˆÀL„˜q½æ±‚½Ž€¾U¦è€Œæˆä¸ºç®€å•ï¼Œä¸äؓ˜q½æ±‚高深而刻意繁复。一切水到渠成,一切恰到好处ã€?) + '&title=' + encodeURI("优品‹¹‹è¯„|宜来智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶åQŒç§‘技让生‹zÀL›´æœ‰æ¸©åº¦__中洁¾|?) +'&site='+encodeURI("中洁¾|?)+'&pics=http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/2019513153615188.jpg','newwindow','height=400, width=500') } </script> <a href="javascript:;" class="wxshare"><img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/wx.png" alt=""></a> <a href="javascript:;" onclick="window.open('http://service.weibo.com/share/share.php?title=优品‹¹‹è¯„|宜来智美æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶åQŒç§‘技让生‹zÀL›´æœ‰æ¸©åº¦__中洁¾|?amp;url=http://www.zdwzqe.live/News/20190513/Detail810270.shtml&source=中洁¾|?amp;appkey=270959447&pic=&ralateUid=1734726933&pic=http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/2019513153615188.jpg','newwindow','height=400, width=500')"> <img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/wb.png" alt=""> </a> </span> <div class="share-code hidden"> <div id="qrcode"> </div> <div>扫描,分äín朋友åœ?/div> </div> </div> <!-- òq¿å‘Š --> <div class="main_visual" id="bottomAd" style="display:none;"> <div class="flicking_con"> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> </div> <div class="main_image"> <ul> <li> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/800x100" alt=""> </a> </li> <li> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/800x100" alt=""> </a> </li> <li> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/800x100" alt=""> </a> </li> </ul> <a href="javascript:;" id="btn_prev"></a> <a href="javascript:;" id="btn_next"></a> </div> <!-- 推荐 --> <span class="recommend">òq¿å‘Š</span> </div> <!-- 囑ֺ“ --> <div class="imgstorage"> <div class="imgstorage-top"> <span>高清囑ֺ“</span> <a href="http://picture.jieju.cn/znmt" target="_blank">更多</a> </div> <div class="imgstorage-bottom"> <ul> <li> <a href="http://picture.jieju.cn/other/811054" target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/201975174934451.jpg" alt="银彩挂灯åQŒåŒ æ‰‹æˆ½?> <div class="img-text"> <div>[‹¹´å“è®¾è®¡]</div> <div class="imgstorage-text">银彩挂灯åQŒåŒ æ‰‹æˆ½?/div> </div> </a> </li> <li> <a href="http://picture.jieju.cn/other/810908" target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/2019625174838142.jpg" alt="遇见心äÈA之物åQŒæ˜¯ä¸€¿Uç¼˜åˆ?> <div class="img-text"> <div>[‹¹´å“è®¾è®¡]</div> <div class="imgstorage-text">遇见心äÈA之物åQŒæ˜¯ä¸€¿Uç¼˜åˆ?/div> </div> </a> </li> <li> <a href="http://picture.jieju.cn/other/810906" target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/2019625174424147.jpg" alt="¾lå¯¹¾_„¡¡®åº¦ï¼šåƒDIAMONDé’ȝŸ³"> <div class="img-text"> <div>[‹¹´å“è®¾è®¡]</div> <div class="imgstorage-text">¾lå¯¹¾_„¡¡®åº¦ï¼šåƒDIAMONDé’ȝŸ³</div> </div> </a> </li> </ul> </div> </div> <!-- 评论 --> <div class="comment"> <form action=""> <div class="comment-title">评论(<span class="commentCount">1</span>)</div> <textarea name="" id="textarea" cols="20" rows="7" placeholder="说点什么吧~"></textarea> <div class="comment-user"> <img style="width:50px;" src="/img/newsHead.png" alt=""> <span class="username">游客</span> <span class="btn-commit">发表评论</span> </div> <div id="infoComment"></div> <div class="remind"><a href="javascript:initCommentHtml();" style="text-decoration:underline">加蝲更多</a></div> </form> </div> </div> <div class="content-right"> <!-- 猜你想看 --> <div class="guess"> <div class="guess-title"> 猜你想看 <span class="span1"></span><span class="span2"></span><a href="javascript:refresh();">换一æ‰?/a> </div> <div id="infoList1"> <div class="guess-cont"> <a href="http://www.zdwzqe.live/News/20190710/Detail811096.shtml" target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/2019710142042416.png" alt="你是什么垃圾?"> <div class="guess-text">你是什么垃圾?</div> </a> </div> <div class="guess-cont"> <a href="http://www.zdwzqe.live/News/20190709/Detail811086.shtml" target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/201979173228455.JPG" alt="听说现在更换一样东西,会多了一个步éª?> <div class="guess-text">听说现在更换一样东西,会多了一个步éª?/div> </a> </div> <div class="guess-cont"> <a href="http://www.zdwzqe.live/News/20190706/Detail811058.shtml" target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/20197616254712.jpg" alt="下一个网¾U¢è½»å¥¢æʎ室柜 帮你扑֥½äº?> <div class="guess-text">下一个网¾U¢è½»å¥¢æʎ室柜 帮你扑֥½äº?/div> </a> </div> </div> <div id="infoList2" style="display:none;"> <div class="guess-cont"> <a href="http://www.zdwzqe.live/News/20190703/Detail811005.shtml" target="_blabk"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/20197395926144.jpg" alt="方寸不äؕ|安华卫æʎ襉K›…图æʎ室柜‹¹‹è¯„"> <div class="guess-text">方寸不äؕ|安华卫æʎ襉K›…图æʎ室柜‹¹‹è¯„</div> </a> </div> <div class="guess-cont"> <a href="http://www.zdwzqe.live/News/20190703/Detail811004.shtml" target="_blabk"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/201973181612522.jpg" alt="˜q™é‡Œæ€ÀLœ‰ä¸€‹Æ¾æʎ室柜能戳动你心!"> <div class="guess-text">˜q™é‡Œæ€ÀLœ‰ä¸€‹Æ¾æʎ室柜能戳动你心!</div> </a> </div> <div class="guess-cont"> <a href="http://www.zdwzqe.live/News/20190628/Detail810954.shtml" target="_blabk"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/2019628141152588.png" alt="¿Uè‰ 东鹏整装½Iºé—´ 真正的国货之å…?> <div class="guess-text">¿Uè‰ 东鹏整装½Iºé—´ 真正的国货之å…?/div> </a> </div> </div> </div> <div id="scroll-div"> <!-- òq¿å‘Š --> <div class="main_visual1" id="rightAd" style="display:none;"> <div class="flicking_con1"> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> </div> <div class="main_image1"> <ul> <li> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/320x320" alt=""> </a> </li> <li> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/320x320" alt=""> </a> </li> <li> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/320x320" alt=""> </a> </li> </ul> <a href="javascript:;" id="btn_prev1"></a> <a href="javascript:;" id="btn_next1"></a> </div> <!-- 推荐 --> <span class="recommend1">òq¿å‘Š</span> </div> <!-- 热门标签 --> <div class="hot"> <div class="brand-title"> 热门标签<span class="span1"></span><span class="span2"></span> </div> <ul> <li><a href="http://chaozhou.jieju.cn/" target="_blabk">潮州卫æʎ</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/Special/2016ylwy/" target="_blabk">宜来卫æʎ新品</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/News/20160414/Detail787842.shtml" target="_blabk">宜来</a></li> <li><a href="http://detail.tmall.com/item.htm?id=546275181483" target="_blabk">安华睿盾预售</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/Special/2015jomoofbh/" target="_blabk">九牧智慧卫æʎ</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/weiyu/pinpai900425.html" target="_blabk">东鹏‹zå…·</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/weiyu/pinpai900409.html" target="_blabk">乐家卫æʎ</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/News/20160415/Detail787861.shtml" target="_blabk">惠达</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/special/2015hegii/" target="_blabk">节水</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/weiyu/pinpai903689.html" target="_blabk">TAKA卫æʎ</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/special/2015arrow/" target="_blabk">½Ž­ç‰Œå«æʎ</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/News/20150619/Detail777580.shtml" target="_blabk">菲时ç‰?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <!-- 底部 --> <footer> <div class="footer1"> <div class="wrap footer-div"> <div class="left"> <ul class="left-title"> <li><span></span>新闻æŽ?/li> <li><span></span>十大品牌</li> <li><span></span>沸腾æ?/li> <li><span></span>å¯ÆD´­</li> <li><span></span>囑ֺ“</li> <li><span></span>其他</li> </ul> <div class="left-ul"> <ul> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/news/hanye.html" target="_blank">热点</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/news/list196.html" target="_blank">人物</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/news/list358.html " target="_blank">国际</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/news/list307.html " target="_blank">数据</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/news/list54.html" target="_blank">品牌</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/news/special.html" target="_blank">专题</a></li> <li><a href="http://picture.jieju.cn/" target="_blank">囑ֺ“</a></li> <li><a href="http://video.jieju.cn/" target="_blank">视频</a></li> </ul> <ul> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/pinpai/wy/" target="_blank">中国卫æʎ</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/pinpai/hzf/" target="_blank">汗蒸æˆ?/a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/pinpai/wjwy/" target="_blank">五金卫æʎ</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/pinpai/znmt/" target="_blank">æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/pinpai/Bathroom/" target="_blank">世界卫æʎ</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/pinpai/lyf/" target="_blank">淋æʎæˆ?/a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/pinpai/lt/" target="_blank">水龙å¤?/a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/pinpai/ysg/" target="_blank">‹¹´å®¤æŸ?/a></li> </ul> <ul> <li><a href="http://ftb.jieju.cn/query/Index.aspx" target="_blank">卫厨优品</a></li> <li><a href="http://ftb.jieju.cn/signup" target="_blank">在线报名</a></li> <li><a href="http://ftb.jieju.cn/news" target="_blank">最新动æ€?/a></li> <li><a href="http://ftb.jieju.cn/product.aspx" target="_blank">‹‚€‹¹‹è¿‡½E?/a></li> <li><a href="http://ftb.jieju.cn/about" target="_blank">关于沸腾æ?/a></li> </ul> <ul> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/news/list36.html" target="_blank">优品‹¹‹è¯„</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/news/list435.html" target="_blank">好物¿Uè‰</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/news/list434.html" target="_blank">è¾¾äh晒货</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/news/list37.html" target="_blank">卫厨搭配</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/news/list42.html" target="_blank">选购锦囊</a></li> </ul> <ul> <li><a href="http://picture.jieju.cn/ysg" target="_blank">‹¹´å®¤æŸ?/a></li> <li><a href="http://picture.jieju.cn/slt" target="_blank">水龙å¤?/a></li> <li><a href="http://picture.jieju.cn/mt" target="_blank">马桶</a></li> <li><a href="http://picture.jieju.cn/hs" target="_blank">花洒</a></li> <li><a href="http://picture.jieju.cn/lyf" target="_blank">淋æʎæˆ?/a></li> <li><a href="http://picture.jieju.cn/qwdz" target="_blank">全卫定制</a></li> <li><a href="http://picture.jieju.cn/yg" target="_blank">‹¹´çŽ×</a></li> <li><a href="http://picture.jieju.cn/mp" target="_blank">面盆</a></li> </ul> <ul> <li><a href="http://pinpai.jieju.cn/daili/" target="_blank">招商</a></li> <li><a href="http://pinpai.jieju.cn/tousu/" target="_blank">投诉</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/PinPai/gjmpg/" target="_blank">国际é¦?/a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/special/zgcwgys/" target="_blank">òq´åˆŠ</a></li> </ul> </div> </div> <div class="right"> <img src="/Img/code.jpg" alt=""/> <div>中洁¾|‘官方微信二¾l´ç </div> </div> </div> </div> <div class="footer2"> <div class="wrap"> <div class="footer-detail-2"> <div class="footer-nav-logo"></div> <ul class="footer-nav"> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/about/index.html" rel="nofollow" target="_blank">¾|‘ç«™½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/about/youshi.html" rel="nofollow" target="_blank">¾|‘站优势</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/about/fuwu.html" rel="nofollow" target="_blank">¾|‘站服务</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/about/hezuo.html" rel="nofollow" target="_blank">¾|‘站合作</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/about/job.html" rel="nofollow" target="_blank">诚聘英才</a></li> <li> <a href="http://www.zdwzqe.live/about/contact.html" rel="nofollow" target="_blank">联系我们</a> </li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/about/Money.html" rel="nofollow" target="_blank">汇款帐号</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/about/yqlj.html" target="_blank">友情链接</a></li> <li><a href="http://www.zdwzqe.live/map.aspx" target="_blank">¾|‘ç«™å¯ÆDˆª</a></li> </ul> <ul class="footer-show"> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> <p>全国免费服务热线åQ?00-661-8887</p> </div> <div style="width:100%;margin: 0 auto;text-align:center;padding-top: 30px;"> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn/" target="_blank" style="color:#696c76;">闽B2-20040156å?7</a> <a target="_blank" href="http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=35020302032950" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"> <img src="http://www.beian.gov.cn/img/ghs.png" style="float:left; margin-top: 5px;"><span style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin:6px 0px 0px 5px; color:#666;"> 闽公¾|‘安å¤? 35020302032950å? </span> </a> </div> </div> </div> </footer> <div class="fixed-icon"> <img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/top@2x.png" alt="" id="scrolltop"> <img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/comment@2x.png" alt="" id="messages"> </div> <!-- 删除 --> <div class="delete-alert hidden"> <div class="delete-con"> <div class="titlte">¼‹®è®¤åˆ é™¤˜q™æ¡å›žå¤?</div> <div class="btn"> <div class="btn-sure">¼‹®è®¤</div> <div class="btn-cancel">取消</div> </div> </div> </div> <a href="http://www.zdwzqe.live/"><span class="STYLE1">°ÄÃŲ©²Ê</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/js/index.js"></script> <script src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/js/detail.js"></script> <script src="/Scripts/Js/statistical-analysis.js"></script>